Woef !

De patous en andere kuddehonden zijn honden die werken. Hun werk is het beschermen van kuddes tegen mogelijke agressoren. Wanneer u dichtbij een kudde komt, wordt u, voor de honden, een mogelijke agressor. Hierdoor komen ze in alarmfase en beginnen te blaffen en naderbij te komen.

Hieronder vindt u de documenten die u het te hanteren gedrag uitleggen zodat de ontmoeting met de kuddehonden zo goed mogelijk verloopt.